MKNM "Synergia"

Stan: W trakcie realizacji

Synerlight

Synerlight

Synerlight jest robotem poruszającym się na trzech kołach, podążając za źródłem światła.

Jako cel projektu wybrałem minimalizację układu do jak najmniejszych rozmiarów.

Aktualności:

 

15.11.2016

Pierwszy projekt płytki w programie Eagle oraz render w programie Inventor.

Schemat

plytka

Render

17.11.2016

Wydruk, trawienie oraz lutowanie płytki.

Wydruk PDF płytki

Proces tworzenie płytki