MKNM "Synergia"

Stan: W ciągłym doskonaleniu

SYNERIFT

SYNERIFT

SYNERIFT – jak dotąd najbardziej rozbudowany i realizowany z największym rozmachem projekt MKNM SYNERGIA. Projekt dotyczy budowy modelu pojazdu o napędzie hybrydowym (pełny napęd hybrydowy spalinowo/elektryczny). Bazą pojazdu jest mały quad z silnikiem 50ccm.

Rolę „mózgu” Synerifta przejmie popularne Raspberry PI, którego zadaniem będzie zarządzanie mikrokontrolerami z rodziny STM32 badającymi stanu podzespołów oraz wykonującymi przeróżne zadania. Komunikacja przebiegać będzie po często wykorzystywanym w nowoczesnych konstrukcjach protokole CAN.

W realizacji projektu wspomagają nas członkowie innych kół naukowych Politechniki Wrocławskiej – SKNTP13 oraz Koło Naukowe Obrabiarek Sterowanych Numerycznie.

Założenia projektu:
-tylne koła napędzane silnikiem spalinowym
-przednie koła napędzane silnikami elektrycznymi
-komputer pokładowy Raspberry PI
-mikrokontrolery sterujące poszczególnymi układami STM32
-wykorzystywany protokół komunikacyjny CAN

Celowość projektu:
-promocja mechatroniki, Międzywydziałowego Koła Naukowego Mechatroniki SYNERGIA oraz Politechniki Wrocławskiej
-podniesienie umiejętności konstrukcyjno-inżynierskich z dziedzin mechatronicznych osób zaangażowanych w projekt jak i członków koła

3 1

SYNERIFT_2

Projekt zdobył pierwsze miejsce w 14. Studenckim Konkursie Projektowym Solid Works w 2015 roku organizowanym przez DPS Software:

Synerift