MKNM "Synergia"

Stan: Ukończony

Syner-W4

Syner-W4

Syner-W4 jest pojazdem zdalnie sterowanym. Głównym pomysłem przy realizacji projektu było utworzenie prototypu koparki. Robot posiada dwa stopnie swobody dla łyżki, która sterowana była za pomocą serwomechanizmów. Dwa serwomechanizmy odpowiadają za poruszanie się ramy w górę i w dół, a trzecie serwo umieszczone najbliżej łyżki służy do sterowania nią.

Elementy dla łyżki zostały zaprojektowane w programie Inventor, a następnie wydrukowane za pomocą drukarki 3D.  Jako „komputer pokładowy” użyliśmy Arduino Uno. Silniki sterowane były za pomocą mostka H, Łączność bezprzewodową uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu modułu bluetooth HC-06.

Projekt zrealizowali:

  • Agnieszka Pilch
  • Jakub Rosa