MKNM "Synergia"

Agnieszka Pilch
Członek koła
Syner-W4

Syner-W4

Syner-W4 jest pojazdem zdalnie sterowanym. Głównym pomysłem przy realizacji projektu było utworzenie prototypu koparki. Robot posiada dwa stopnie swobody dla łyżki, która sterowana była za pomocą serwomechanizmów. Dwa serwomechanizmy odpowiadają za poruszanie się ramy w górę i w dół, a trzecie serwo umieszczone najbliżej łyżki służy do sterowania nią. Elementy dla łyżki zostały zaprojektowane w […]

Brak realizowanych projektów