MKNM "Synergia"

Adam Bukowski
Były członek koła
Manipulator XYZ

Manipulator XYZ

Projekt także realizowany przez Jędrzeja Bialika Artykuł na temat tego projektu nie jest jeszcze gotowy. Odwiedzaj tę stronę regularnie by poznać szczegóły dotyczące kolejnej konstrukcji opracowywanej w ramach Koła Naukowego Mechatroniki – „Synergia”.

Brak realizowanych projektów