MKNM "Synergia"

Robocrab

Robocrab

Robocrab Robocrab jest robotem poruszającym się za pomocą mechanizmu Klanna, który można zobaczyć na zdjęciu poniżej. Sterowanie odbywa się za pomocą modułu bluetooth i aplikacji w telefonie. Za jego ruch odpowiedzialne są dwa silniki prądu stałego, każdy z nich odpowiada za ruch innych par czterech odnóży. Aby wykonać skręt silniki muszą pracować w przeciwnych kierunkach. […]
Robot z radarem

Robot z radarem

Pierwotnie kontrolowany za pomocą pilota, a następnie aplikacji w telefonie. Komunikuje się z nią za pomocą Bluetooth. Wyposażony jest w ultradźwiękowy czujnik odległości zaadaptowany na radar. Umożliwiał stworzenie prostej „mapy” otaczających go przeszkód po zebraniu informacji i podłączeniu do komputera, a po zmianie sterowania na bieżąco wysyła informacje o otaczających go przeszkodach.
Robot ze szczypcami

Robot ze szczypcami

Robot kontrolowany przez Arduino Uno, sterowany za pomocą pilota na podczerwień. Posiada szczypce wykonane ze sklejki i czterech serwomechanizmów, które umożliwiają podnoszenie lekkich przedmiotów i przenoszenie ich.

LED Cube

Kostka sterowana za pomocą Arduino Uno umożliwiająca wyświetlanie animacji na 64 niezależnie kontrolowanych diodach. Jednocześnie można sterować jedną warstwą, jednak wykorzystana została bezwładność ludzkiego oka i zmieniając zapalone diody co 10 ms mamy wrażenie, że LEDy na różnych poziomach świecą się jednocześnie.