MKNM "Synergia"

Mobilny robot samobalansujący

Mobilny robot samobalansujący

Mobilny robot balansujący – hit czy kit? Na pomysł zbudowania samobalansującego robota wpadłem dzięki zauważalnemu trendowi na różnego rodzaju ‚hoverboard’y’, ‚segway’e’ i tym podobne. Projekt od fazy pomysłu do skręcenia ostatniej śrubki powstawał około pół roku z powodu małej ilości wolnego czasu i pozwolił na zrekrutowanie się się do MKNM Synergia. Założenia projektowe Zaprojektowanie oraz […]